Tarieven

De door ons gehanteerde tarieven zijn door de overheid vastgesteld. Deze tarieven zijn wettelijk en gelden voor elke tandarts.