Klachten

Als praktijk streven we ernaar om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben hier graag contact met u over. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Neem gerust contact op.

Wij doen er alles aan om u de beste zorgvuldige tandheelkundige zorg te bieden en hebben daar graag contact met u over. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, over de wijze waarop u bent geïnformeerd, de benadering naar u toe en hoe zaken georganiseerd zijn.

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Ook staan we open voor verbeteringen, dus feedback is welkom.

Klachtencommissie

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Wijziging doorgeven

Hou ons op de hoogte van veranderingen! Mochten er zich wijzigingen voordoen in: uw adresgegevens, medicijngebruik, gezinssituatie of zorgverzekeraar, geef dit dan tijdig aan ons door.

Ook het ondergaan van operaties kan belangrijk voor ons als behandelaar zijn. Geef ook dit aan ons door.

U kunt wijzigingen per telefoon, email of onderstaand wijzigingsformulier doorgeven.

Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. Ook staan we open voor verbeteringen, dus feedback is welkom.

We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Hier vindt u onze contactgegevens.

Goede voorlichting en duidelijkheid met betrekking tot tarieven, uw nota, vergoedingen, en begrotingen van behandelplannen zijn belangrijk. U vind alle patiënten informatie, op onze “Voor Patiënten“ pagina.