Begroting complexe behandelingen

Voor complexe behandelingen maken we een begroting zodat u inzicht krijg in de te verwachten kosten. Zo werken we met Zorgsom+ zodat u bij één begroting voor een behandelplan gelijk op de hoogte bent van het zorgbudget van uw verzekeraar en wat er door uw verzekeraar wordt vergoed.

Als patiënt weet u waar u aan toe bent, en dat is wel zo prettig.

Goede informatie en voorlichting over een behandelplan vinden we belangrijk. Als praktijk stellen we bij grote behandelingen één kostenbegroting op. Dit kan mondeling dan wel schriftelijk overeen gekomen worden.

Een begroting behelst een standaard behandeling en is altijd onder voorbehoud. Onverwachte bijkomende kosten kunnen uiteraard niet van te voren worden begroot. Uw behandelend tandarts zal u altijd over het waarom en de hoogte van de additionele kosten informeren. Onvoorziene kosten in de kostenraming die gedurende de behandeling naar voren komen, zullen in de definitieve factuur worden verwerkt. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan een afgegeven begroting.

Uw verzekeraar kan u vertellen welk deel van de begrote kosten wordt vergoed.

Om uw inzicht te geven wat er vergoed wordt door uw verzekeraar van een behandelplan, kunnen we nu aan de hand van Zorgsom+, uw inzicht geven in uw (aanvullende) verzekering en de eigen bijdrage van het voorgestelde behandelplan. Als patiënt weet u waar u aan toe bent, en dat is wel zo prettig.

Goede voorlichting en duidelijkheid met betrekking tot tarieven, uw nota, vergoedingen, en begrotingen van behandelplannen zijn belangrijk. U vind alle patiënten informatie, op onze “Voor Patiënten“ pagina.

zorgsom

Neem contact op

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

De praktijk

Tandarts Mondain
KRUISWEG 616
2132 CH, Hoofddorp


logo tandarts Mondain