Verwijzers

Voor Patiënten

Wilt uw meer informatie over implantaten, het bespreken van een esthetische restauratieve behandeling of een parodontaal consult, maak dan een afspraak voor een intake consult of neem telefonisch contact met ons op.

We werken volgens een vast stappenplan:

  • intakeconsult: Tijdens het intakeconsult nemen we de anamnese af en aan de hand van intra-oraal en röntgenologisch onderzoek wordt het probleem geanalyseerd. De behandelmogelijkheden en kosten worden met de patiënt besproken. Naar aanleiding van het consult ontvangen de patiënt en verwijzend tandarts een verslag van de bevindingen en één of meer behandel-voorstellen. De patiënt ontvangt een kostenspecificatie van de voorgenomen behandeling.
  • Eerste behandeling: Na acceptatie van het behandelvoorstel wordt het behandelplan definitief vastgesteld en treffen wij voorbereidende maatregelen voor de eerste behandeling. Afhankelijk van de behandelplan vinden vervolgens de implantologische, esthetische of parodontale behandelingen plaats. 
  • Afbehandeling en nazorg: Als de behandeling voltooid is, maken wij controlefoto’s en wordt de patiënt terugverwezen naar de eigen tandarts, die tevens een verslag van de behandeling ontvangt. Nazorg wordt verleend conform de protocollen van de NVOI voor de implantologische en restauratieve behandelingen en volgens de NvVP voor parodontale behandelingen.

Informatie Implantologie
Informatie Esthetische tandheelkunde

Voor verwijzers

Op dit moment kunt u patiënten naar ons toe verwijzen voor implantologie en esthetische tandheelkunde. Onze implantoloog is NVOI erkend.

Alle behandelingen vinden plaats op basis van samenspraak en onder supervisie van u. Wij voeren alleen (deel)behandelingen uit waar- voor verwezen is. Een door u verwezen patiënt kan zich hier bij ons niet inschrijven als patiënt. We handelen hierin conform de richtlijn horizontale verwijzing.

Tevens kunt u patiënten verwijzen voor een parodontale mondhygiëne behandeling bij onze gespecialiseerde mondhygiënist.

Gedurende het behandeltraject wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang van de behandeling.

Behandelaars

linda


Linde

Tandarts-implantoloog
NVOI erkend

nikki zaal


Nikki

mondhygiënist
parodontologie

isabel uges


Isabel

Tandarts Specialist

Verwijsformulier

Zorg

Tarieven 2017
De door ons gehanteerde tarieven zijn door de overheid vastgesteld. Deze tarieven zijn wettelijk en gelden voor elke tandarts. De prijzen voor alle tandheelkundige behandelingen kunt u terug vinden op de NZa tarievenlijst 2017 van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Nota
Na afloop van de behandeling krijgt u een rekening van Fa-med. Zij verzorgen voor ons het gehele nota-verkeer. Onze nota zijn altijd gespecificeerd overeenkomstig de codes, omschrijvingen en tarieven van de NZa.

Begroting
Voor complexe behandelingen maken we een begroting zodat u inzicht krijg in de te verwachten kosten. Zo werken we met Zorgsom+ zodat u bij één begroting voor een behandelplan gelijk op de hoogte bent van het zorgbudget van uw verzekeraar en wat er door uw verzekeraar wordt vergoed. Als patiënt weet u waar u aan toe bent, en dat is wel zo prettig.

Verzekering
We adviseren u om de hoogte van de vergoedingen van uw tandheelkundige verzekering af te stemmen op de gezondheidstatus van uw gebit. U kunt uw tandarts altijd om advies vragen. Uw keuze van de aanvullende tandartsverzekering staat wettelijk los van de keuze van de basisverzekering en kunt deze dan ook separaat afsluiten.

Fa-med
Onze declaraties worden verzocht door factoreringsbedrijf Fa-med. U ontvang van Fa-med de rest(nota) en betaald deze rechtstreeks aan Fa-med. Als service hebben we ervoor gekozen dat Fa-med de declaratie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indient zodat u deze niet meer zelf separaat hoeft in te dienen.

iXorg
iXorg is een nieuwe manier om uw mondzorg betaalbaar te houden. U bouwt een budget op waarmee u de normale kosten van uw tandarts, orthodontist en mondhygiënist betaalt. Voor gebitsschade door ongevallen bent u bij Ixorg wereldwijd verzekerd. Bent u klant bij Ixorg? Dan kunt u bij ons terecht.