Patiënt worden bij tandarts Mondain in Hoofddorp

Verwijzers

Wilt u een consult bij onze implantoloog of tandarts-specialist, neem dan telefonisch contact met ons op of meld u zich aan via het verwijsformulier.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit inschrijfformulier, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Inschrijven

Hecht u waarde aan een goede gezondheid van uw gebit en vindt u een stralende lach belangrijk, schrijft u zich dan in. Uiteraard kunt u zich ook telefonisch (023 576 76 09) inschrijven of per mail aanmelden.

Aan deze aanvraag kunt u geen enkel recht ontlenen. Insturen van dit formulier leidt niet automatisch tot aanname van u als patiënt.

Inschrijfformulier

Verwijzers

Wilt u een consult bij onze implantoloog of tandarts-specialist, neem dan telefonisch contact met ons op of meld u zich aan via het verwijsformulier.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit inschrijfformulier, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Eerste bezoek

Uw eerste bezoek start met een uitgebreide kennismaking met de tandarts en wordt de algemene gezondheid besproken aan de hand van de door u ingevulde gezondheidsvragenlijst. De tandarts voert een algemene controle uit en inventariseert hoe gezond uw gebit en tandvlees is. Aanvullend maken wij röntgenfoto’s en indien nodig een kaakoverzichtsfoto. Tevens bespreken wij uw specifieke ( esthetische) wensen. Aan de hand van het onderzoek en de foto’s zullen wij u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit en tandvlees.

Bij een eerste bezoek dient u rekening te houden met 20 minuten die er voor u gereserveerd worden met de tandarts. Voor acute vervolgafspraken kunt u daarna snel terecht. U heeft bij ons uw eigen vaste tandarts waar u steeds terug komt voor de periodieke gebitscontrole en alle reguliere behandelingen.

Bij dit eerste bezoek willen wij uw vragen het volgende mee te nemen:

  • Uw tandheelkundige gegevens en (digitale) foto’s, gemaakt door uw vorige tandarts dient u (het liefst per mail) van te voren op te laten sturen.
  • Uw identificatiebewijs en verzekeringsgegeven.
  • Een ingevulde vragenlijst met betrekking tot uw gezondheid, medici jngebruik, etc. Deze krijgt u bij binnenkomst in de praktijk.

Tandheelkundige zorg op maat

U kunt van onze tandartsen en assistenten alle inzet en deskundigheid verwachten die nodig zijn voor een gezonde mond en mooi gebit. Samen met u stellen we een behandelplan op om uw mond zo gezond en schoon mogelijk te houden. Alleen als u ook inzet levert, kunnen we samen een optimaal resultaat behalen.

Goede mondverzorging is om verschillende redenen belangrijk. Zo draagt een gezond en verzorgd gebit bij aan een goede eerste indruk. Daarnaast wijst onderzoek uit dat een gezonde mond een sterke relatie heeft met algehele gezondheid. Regelmatige controle van uw gebit is een eerste én belangrijke stap naar een gezonde mond. Zo kunnen we eventuele problemen preventief voorkomen en helpen we uw gebit gezond te houden.

Alles wat u moet weten over een goede mondverzorging kunt u ook vinden op www.allesoverhetgebit.nl of www.ivorenkruis.nl

Meetbare Kwaliteit
Al onze tandartsen zijn aangesloten bij de KNMT en zijn BIG geregistreerd. Onze implantoloog is NVOI erkend als implantoloog. We volgen nascholingsprogramma’s en blijven continue investeren in nieuwe technieken, materialen en ontwikkelingen.

knmt

knmt – Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde

Logo_ImplantoloogNVOI

NVOI – nederlandse vereniging voor orale implantologie

BIG

BIG Register – officieel erkende gezondheidswerkers

Zorg

Tarieven 2017
De door ons gehanteerde tarieven zijn door de overheid vastgesteld. Deze tarieven zijn wettelijk en gelden voor elke tandarts. De prijzen voor alle tandheelkundige behandelingen kunt u terug vinden op de NZa tarievenlijst 2017 van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Nota
Na afloop van de behandeling krijgt u een rekening van Fa-med. Zij verzorgen voor ons het gehele nota-verkeer. Onze nota zijn altijd gespecificeerd overeenkomstig de codes, omschrijvingen en tarieven van de NZa.

Begroting
Voor complexe behandelingen maken we een begroting zodat u inzicht krijg in de te verwachten kosten. Zo werken we met Zorgsom+ zodat u bij één begroting voor een behandelplan gelijk op de hoogte bent van het zorgbudget van uw verzekeraar en wat er door uw verzekeraar wordt vergoed. Als patiënt weet u waar u aan toe bent, en dat is wel zo prettig.

Verzekering
We adviseren u om de hoogte van de vergoedingen van uw tandheelkundige verzekering af te stemmen op de gezondheidstatus van uw gebit. U kunt uw tandarts altijd om advies vragen. Uw keuze van de aanvullende tandartsverzekering staat wettelijk los van de keuze van de basisverzekering en kunt deze dan ook separaat afsluiten.

Fa-med
Onze declaraties worden verzocht door factoreringsbedrijf Fa-med. U ontvang van Fa-med de rest(nota) en betaald deze rechtstreeks aan Fa-med. Als service hebben we ervoor gekozen dat Fa-med de declaratie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indient zodat u deze niet meer zelf separaat hoeft in te dienen.

iXorg
iXorg is een nieuwe manier om uw mondzorg betaalbaar te houden. U bouwt een budget op waarmee u de normale kosten van uw tandarts, orthodontist en mondhygiënist betaalt. Voor gebitsschade door ongevallen bent u bij Ixorg wereldwijd verzekerd. Bent u klant bij Ixorg? Dan kunt u bij ons terecht.