Prothese of klikgebit

De prothese ligt in principe los op het mondweefsel. Door het speeksel kleeft de kunststof aan de weefsels, de mondspieren kunnen behulpzaam zijn bij de retentie en houvast . Het harde, starre plaatje moet in de mond functioneren waarvan in zekere zin alles beweeglijk is. Vaak levert dat problemen op. Het is meestal het ondergebit dat klachten geeft. Het draagvlak van de tandeloze of edentate onderkaak is veel kleiner.

Behandelplan, Kosten en verzekering

Nadat er een behandelplan is opgesteld dient u rekening te houden dat er voor een volledige prothese, 5 tot 6 afspraken nodig zijn om een goed passende prothese te krijgen.

Eerste worden er afdrukken van uw gebit gemaakt, waar in het tandtechnisch laboratorium een individuele lepel vervaardigd. Hierna wordt de beetbepaling gemaakt waarmee de tandarts de stand van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak bepaald.

Vervolgens bepaald u samen met de tandarts de vorm van de tanden en wordt de keur bepaald. Een eerste voorbeeld wordt in was vervaardigd zodat de patiënt het kan passen.  Als het naar tevredenheid is wordt het geperst en kan de prothese geplaatst worden.

Indien je een prothese denkt nodig te hebben zal Mondain eerst een begroting opstellen van de te verwachten kosten. Een volledige prothese wordt 75% vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering wordt er ook nog een deel vergoed van de 25% eigen bijdrage.

Goede voorlichting en duidelijkheid over behandelingen vinden wij erg belangrijk. Bekijk de meest voorkomende behandelingen , op onze “Behandelingen“ pagina.