voorpatienten

Tarieven

De door ons gehanteerde tarieven zijn door de overheid vastgesteld. Deze tarieven zijn wettelijk en gelden voor elke tandarts. De prijzen voor alle tandheelkundige behandelingen kunt u terug vinden op de NZa tarievenlijst 2017 van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tarievenlijst

De prijzen voor tandheelkundige behandelingen zijn voor 2017 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bekijk hier de NZa tarievenlijst.

nederlandsezorgautoriteit

Goede voorlichting en duidelijkheid met betrekking tot tarieven, uw nota, vergoedingen, en begrotingen van behandelplannen zijn belangrijk. U vind alle patiënten informatie, op onze “Voor Patiënten“ pagina.